Hindu Festivals and Holidays in August 2015

Festivals in August 2015

Hindu Festivals in August 2015

August 10, 2015 (Monday) - Kamika Ekadashi
August 17, 2015 (Monday) - Hariyali Teej, Simha Sankranti
August 19, 2015 (Wednesday) - Nag Panchami
August 26, 2015 (Wednesday) - Shravana Putrada Ekadashi
August 27, 2015 (Thursday) - Anant Chaturdashi, Ganesh Visarjan
August 28, 2015 (Friday) - Varalakshmi Vrat
August 29, 2015 (Saturday) - Raksha Bandhan, Narali Purnima